Arddangosfeydd a Sioeau

Rwyf wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd lawer, ac isod mae detholiad o arddangosfeydd rydw i wedi bod yn rhan ohonynt. Roedd yr arddangosfa unigol fwyaf hyd yma yn yr Oriel Mon ar Ynys Môn lle roedd gen i 79 o baentiadau a lluniadu wedi'u harddangos, a gymerodd tua 18 mis o waith dwys i'w gyflawni.

Weithiau byddaf yn mynd â fy ngwaith allan i sioeau, i gwrdd â phobl a hyrwyddo fy ngwaith yn gwerthu rhai gwreiddiol, printiau a chardiau. Gweler yr adran 'Sioeau' isod am fanylion pellach, sy'n cael ei diweddaru pan fyddaf yn gwybod pa ddigwyddiadau y byddaf yn cymryd rhan ynddynt.

Mae fy ngwaith yng nghasgliad cyhoeddus yr Oriel Mon, Ynys Môn.

Arddangosfeydd - Unawd

2020 Art Studio, Oriel Môn. Medi 2nd - 30th.
2019 Canolfan y plase, Bala
2017 Caffi Siop Mechell, Llanfechell, Ynys Mon
2016 Oriel Ynys Môn
2014 The Court Cupboard Gallery Nr. Abergavenny
2014/13 Plas Newydd Anglesey
2012/10/09 Oriel Ger-y- Fenai Llanfairpwll, Anglesey
2006 Ucheldre Centre, Holyhead

Arddangosfeydd - Grŵp

2024 Tachwedd 17 - Rhagfyr 15 Oriel Glasfryn, Sir y Fflint - Arddangosfa Gaeaf
2024 Storiel, Bangor - Cymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru
2023 Oriel Glasfryn, Sir y Fflint - Arddangosfa haf
2023 Oriel Mon - Cymdeithas celfyddyd gain Gogledd Cymru
2020 The Williamson Art Gallery, Birkenhead – North Wales Society of Fine Art
2020/21/22/23/24 Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog – Arddangosfa haf
2018/20/22/24 Oriel Mon - Cymdeithas clybiau celf ynys môn
2017 Oriel Ynys Mon - Birds of Wales Exhibition/project
2016/17/19 Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog – Summer Exhibition
2015/16/17/21 RCA Conwy – Open
2017 Theatre Clwyd
2014 Venue Cymru
2014/15/17/19/22/23 David Hughes centre Beaumaris - Anglesey
2013 Oriel Ynys Môn – North Wales Open Studio Network
2013/17 Oriel Ynys Môn
2013 Theatre Clwyd
2012 Oriel Pendeitch Caernarfon – North Wales Open Studio Network
2012 Penrhyn Castle Bangor
2011 Bodelwyddan Castle
2010 Ucheldre Centre Holyhead

Gwobrau

Enillydd cystadleuaeth celf 2018 y Sioe Frenhinol

Cyhoeddiadau

Wedi ei chynnwys yn y llyfr 'A hardy breed - sheep farming in Wales' gan Bruce Cardwell 2023

Cylchgrawn 'Farmers weekly' 8 fed Fawrth 2013

Holyhead and Anglesey Mail 6 fed o Fawrth 2013

Daily Post Ebrill 10 fed 2014 a Chwefror 26 ain 2013

North Wales Chronicle Ebrill 3 ydd 2014 and Chwefror 28 ain 2013

www.ceidiog.com 2013

www.anglesey-today.com 2012

Ebrill 2017 - Wedi bod ar raglen 'HENO' S4C.

Sioeau 2024

23 Mawrth - 7 Ebrill Stiwdios Agored Ynys Môn
Mai Marchnad y Trallwng (TBC)
18 & 19 Mai
Gŵyl tyddyn a chefn gwlad, Builth Wells
13 & 14 Awst Sioe Sir Fôn
9 & 10 Tachwedd Ffair Aeaf Môn
25 & 26 Tachwedd Y Ffair aeaf Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt
Rhagfr Marchnad Nadolig Y Trallwng ( TBC)