Comisiynau

Rwy'n hapus i gymryd comisiynau, gan eich galluogi i gael paentiad personol i chi'ch hun neu ffrind / aelod o'r teulu. E-bostiwch neu ffoniwch i drafod eich gofynion.

Sut mae'n gweithio - Gallwch chi anfon ffotograffau ataf o'r hyn yr hoffech i mi ei beintio neu gallaf ddod i ymweld â chi i dynnu llun / braslunio os ydych chi o fewn pellter rhesymol.

Penderfynwch a hoffech gael paentiad neu lun, ac yn fras pa faint yr hoffech ei gael.

Mae'r prisiau'n dechrau ar oddeutu £170 ar gyfer paentiad olew ffrâm 20 x 27 cm ac mae'r gost yn cynyddu yn ôl maint.

Pan fydd wedi'i gwblhau, byddaf yn anfon / e-bostio delwedd o'r paentiad atoch i'w gymeradwyo, cyn iddo gael ei farneisio'n barod i'w fframio. Mae croeso i chi hefyd weld y paentiad yn fy stiwdio.

Byddaf yn paratoi’r paentiad / llun wedi'i fframio yn barod i'w hongian oni bai fy mod yn derbyn cyfarwyddiadau gwahanol.

Pan fyddaf wedi derbyn fy nhaliad, gellir dod i nol y paentiad gorffenedig o fy stiwdio neu gallaf ei anfon atoch

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau

Comisiynau